Take a fresh look at your lifestyle.

OD 2023. GODINE U NJEMAČKOJ: Milione stanovnika očekuje povećanje doprinosa zdravstvenih osiguravajućih društava

951

Najava saveznog ministra zdravstva Karl Lauterbach (SPD) da će se dodatni doprinos zdravstvenih osiguravajućih društava povećati za 0,3 postotna boda, naišao je na oštre kritike njemačkih političara i Udruge liječnika obveznog zdravstvenog osiguranja njemačke Savezne zemlje Tirinška (KVT).

KTV kao i politička stranka “Linke”, kritiziraju planirano povećanje dodatnog doprinosa društava za zdravstveno osiguranje.

Čelnici stranke “Linke” nazvali su najavu saveznog ministra zdravstva Karla Lauterbacha (SPD) “pljuskom” ljudima.

– Stanovnici su već pogođeni pandemijom i posljedicama rata, rekla je političarka Ulrike Grosse-Röthig.

Lauterbacha oštro kritizira i čelnik stranke Tirinške ljevice Christian Schaft.

– Lauterbach još jednom dokazuje da je možda bio dobar političar, ali mu kao ministru nedostaje pametnih ideja, smatra Christian Schaft.

Ljevica je ponovno pozvala na generalno preispitivanje tzv. solidarnu zdravstvenu skrb građana u koje svi uplaćuju.

Reagirala je i frakcija ljevice u državnom parlamentu. Pozvala je da se ne povećaju doprinosi nego procjene granice.

Prema mišljenju Udruženja liječnika obveznog zdravstvenog osiguranja u Thüringen (KVT), povećanje doprinosa de facto znači smanjenje naknada za liječnike.

Šefica KVT-a Annette Rommel aludira na pravilo koje je uvedeno 2019. godine i ponovno će se ukinuti.

Predviđeno je da će liječenje novih pacijenata koji se posreduju putem servisnih punktova biti bolje plaćeno.

– Cilj je bio da se ordinacijama daju poticaji da ponude kratkoročne preglede za nove pacijente.

Ako se pravilo ponovno ukine, to je znak nedostatka uvažavanja, smatra Rommel.

Njemački Zdf javlja kako će više od 57 milijuna članova obveznog zdravstvenog osiguranja (GKV) suočit će se s velikim povećanjem zdravstvenog osiguranja do 2023. godine.

Opća stopa doprinosa trenutno iznosi 14,6 posto, a 2023. iznosila bi 16,2 posto.

Nikada u povijesti doprinos za zdravstveno osiguranje koji se odbija od bruto plaće nije bio tako visok.

Zdravstvena osiguranja sama odlučuju hoće li povećati svoj dodatni doprinos.

Osiguranici u NRW-u s bruto plaćom od gotovo 3.000 eura tada bi morali plaćati oko 5 eura više mjesečno.

Primjer se odnosi na osiguranike koji pripadaju dvama zdravstvenim osiguravajućim društvima s najvećim brojem članova.